Ons onderwijsconcept

Ieder kind is uniek en wij zien ieder kind als een unieke schepping van God. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Daar sluiten we ons onderwijs bij aan. Sommige kinderen hebben extra aandacht en begeleiding nodig, anderen hebben verdieping en verrijking nodig. Daarom hanteren we drie niveaus bij het aanbieden van de leerstof. Sommige kinderen krijgen verlengde instructie en anderen gaan aan de slag met verdiepingsopdrachten.

Ons onderwijs is gebouwd op ‘Jezus, de Rots’ en van daaruit hanteren we de volgende bouwstenen:

 

Veiligheid

  • Wij bieden een liefdevolle en veilige omgeving, waarin eerbied voor God, respect voor elkaar en zorg voor onze leefomgeving centraal staan.
  • Wij gaan met elkaar om zoals de Here Jezus ons heeft voorgeleefd.

Kwaliteit

  • Wij hanteren een uitdagende leeromgeving met eigentijdse leermiddelen.
  • Wij hechten aan een betrokken relatie tussen school en thuis en ouders die een actieve rol op school spelen.
  • Wij volgen de resultaten van de leerlingen nauwlettend, leggen deze vast en maken het inzichtelijk voor de ouders middels een eigen inlogaccount in ons leerlingvolgsysteem.
  • Wij hebben oog voor zorgleerlingen en geven alle leerlingen de begeleiding die ze nodig hebben.

Zelfstandigheid

  • Wij leren de kinderen in groepsverband samen te werken.
  • Wij leren hen zelfstandige keuzes te maken.
  • Wij leren hen hun eigen verantwoordelijkheid te kennen en te nemen.