Gebedsgroep

De kracht van het gebed

… Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.” (Jakobus 5:16-17, NBG51)

De Rots heeft een gebedsgroep die iedere maandag op school bij elkaar komt om voor de school en alles wat daarmee samenhangt, te bidden. Zij bidden voor de kinderen, de leerkrachten, directie en bestuur, speciale gebeurtenissen en als ouders specifieke gebedspunten aandragen, wordt daarvoor gebeden. Natuurlijk worden alle gebedspunten vertrouwelijk behandeld.

Iedereen is van harte welkom om mee te bidden.

Dag: Maandag
Tijd: 8.30-9.30 uur
Ruimte: Da Vinci lokaal

U kunt contact opnemen via: gebedsgroep@ebsderots.nl