Ouders

Op De Rots werken we samen met de ouders aan een optimale ontwikkeling en welzijn van de kinderen.
Ouders werken mee, bidden mee en denken mee over het onderwijs en daardoor creëren we een klimaat waarin kinderen door aandacht, liefde en bemoediging groeien, leren en ontwikkelen.
We investeren in goede contacten met ouders om samen de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling.
We onderhouden op een aantal manieren contact met de ouders:

  • Startgesprekken aan het begin van het schooljaar. Daar horen we graag van de ouders
    wat hun kind nodig heeft, zij zijn de ervaringsdeskundigen als het aankomt op hun kind(eren).
  • Twee keer per jaar ontvangen de kinderen een rapport waarin de ouders geïnformeerd worden
    over de ontwikkeling en voortgang van hun kind(eren).
  • Oudergesprekken naar aanleiding van het rapport en zo nodig vaker wanneer er aanleiding toe is.
  • Via Parro worden de ouders regelmatig geïnformeerd over wat er in de groep van hun kind gebeurt.
  • Rots Nieuws is een nieuwsbrief voor ouders die tweewekelijks verschijnt.
  • Leerkrachten staan altijd open voor contact over de kinderen.