Over de school

Als Evangelische basisschool hebben we een duidelijke identiteit en een heldere visie op het onderwijs.
Op De Rots staat het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus centraal, vandaar “evangelische” basisschool.
De Rots is een onderdeel van de Passie, Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw onderwijs.

“Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie
hebben Hem zelf gezien.”

Johannes 14: 6 en 7

Onze visie

Elk kind is door God geschapen, een uniek persoon en door Hem bijzonder geliefd. Hij is betrokken bij het leven van ieder kind. Wij willen de kinderen leren dat God voor een ieder van hen een doel heeft met zijn of haar leven in Zijn Koninkrijk. Daarnaast willen wij elk kind (verder) leren een persoonlijke relatie te ontwikkelen met de Here Jezus. Op EBS de Rots is er veel tijd en ruimte voor ontmoeting met God, Jezus en de Heilige Geest door onder andere zingen, bidden (met- voor en door elkaar) en samen/individuele gesprekken te hebben. Wij creëren een veilige leeromgeving waar een  ieder wordt gerespecteerd zoals hij of zij is. Naastenliefde en liefde voor God zijn hierbij de kern.

In alles wat we de kinderen leren en meegeven is de Bijbel de belangrijkste bron. Het uitgangspunt is dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is. We vinden het belangrijk om elk kind tot leren te laten komen en ervoor te zorgen dat ze na de basisschoolperiode verder kunnen ontwikkelen op de plek waar ze het meest tot hun recht komen. Een belangrijk doel is geen eenzijdig beeld van de wereld te geven maar het kind kennis te laten nemen van andere meningen, stromingen en denkbeelden. In alles blijft het kernpunt dat God de Schepper van hemel en aarde is en dat Jezus de Weg de Waarheid en het Leven is! Zowel het onderwijs dat in de verschillende  groepen wordt gegeven als de wijze waarop leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan, vinden hun basis in de Zoon van God, Jezus Christus. Vanuit een persoonlijke relatie met Hem door de Heilige Geest, willen we in gemeenschap met elkaar in de school aan het werk zijn.

Onze missie

Onze school is een Evangelische basisschool waar gebouwd wordt op een Bijbelse grondslag zoals die is verwoord in Mattheüs 7:24-25: “Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest.” Vandaar dat het ons diepste verlangen en doel is dat kinderen hun leven op de Rots, Jezus Christus, gaan bouwen. Hij is hét levensfundament!