Ons onderwijs

Jouw bestemming, onze passie

Op de Rots wordt met veel enthousiasme geleerd, gewerkt en gespeeld. Wij staan voor goed onderwijs, aandacht voor het individuele kind en voor liefde en passie voor God.

Ieder jaar werken we met een jaarthema vanuit de Bijbel.
Dit jaar is het thema:

‘Zegen’

De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
Nummeri 6:24-26