Ons onderwijs

Jouw bestemming, onze passie

Op De Rots wordt met veel enthousiasme geleerd, gewerkt en gespeeld. Wij staan voor goed onderwijs, aandacht voor het individuele kind en voor liefde en passie voor God.

“Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.”
Johannes 14: 6 en 7