Financiën

Financiën

 

Elke school vraagt van de ouders een vrijwillige bijdrage in kosten die niet of nauwelijks door de overheid vergoed worden, dit is niet verplicht. Ook onze school heeft deze bijdrage nodig. Hiervan worden uitgaven gedaan m.b.t. vieringen, festiviteiten, ontwikkelen en aanschaf van extra materialen die de hele school ten goede komen. Ook het overblijven wordt uit de ouderbijdrage betaald. Overblijvers hebben recht op een vrijwilligersvergoeding en opleiding.

Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids.

Wilt u een gift overmaken om de school te ondersteunen? Giften zijn van harte welkom op IBAN De Passie inzake De Rots NL94 RABO 0151 5331 21