Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit ouders en personeel van De Rots. De MR denkt mee over het beleid van de school, zij ontvangt van de directie jaarlijks de begroting, de jaarplanning en de beleidsplannen.
De MR heeft op een aantal punten instemmingsbevoegdheid wanneer het bijvoorbeeld om onderwijskundige
doelstellingen van de school gaat. Op andere vlakken heeft de MR een adviesfunctie, bijvoorbeeld als het gaat
om veiligheid in en om de school of bij een sollicitatieprocedure.
Wanneer er belangrijke wijzigingen voorgesteld worden, kan de MR besluiten een peiling onder de ouders te
houden en te onderzoeken hoe ouders over het onderwerp denken. In het schooljaar 2021-2022 heeft
de MR bijvoorbeeld de ouders gevraagd naar hun mening over het voorstel om de schooltijden te wijzigen
naar het 5-gelijke dagen model.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:
Joep Brunsveld (voorzitter)
Tineke Dekens (secretaris)

Personeelsgeleding:
Elise Visscher (penningmeester)
Ellen van Rijsten
Nienke Verlek

Wij stellen ons graag aan u voor:

Nienke 

Mijn naam is Nienke. Ik ben dit jaar leerkracht van groep 7 (3 dagen) en van groep 5/6 (1 dag). Ik zit nu voor het vierde jaar in de MR. Het is ontzettend boeiend om samen met collega’s, ouders en directie mee te denken over belangrijke en bepalende onderwerpen voor onze school.

Elise

Ik ben Elise, leerkracht van groep 4. Ik ben getrouwd met Alex en we hebben 4 kinderen, waarvan de jongste twee nog op de Rots zitten.  In de MR vind ik het, als personeelslid, heel belangrijk om mijn team te vertegenwoordigen en samen te werken met ouders. Het is fijn om samen na te denken over zaken zoals bijvoorbeeld: beleid, plannen, en onderwijskundige doelstellingen van de school. Tevens ben ik penningmeester van de MR.

Ellen

Mijn naam is Ellen en ik ben leerkracht op basisschool de Rots. Dit schooljaar sta ik drie dagen per week voor groep 6. Drie jaar geleden ben ik begonnen in de MR. In eerste instantie had ik er wat twijfels bij of deze taak wel bij mij paste, maar ondertussen merk ik dat ik het een leuke & leerzame taak vindt. Het is interessant om op een andere manier mee te denken met het onderwijs hier op school. De samenwerking met ouders is heel waardevol omdat ze vaak vanuit een andere hoek naar ons onderwijs kijken.

Tineke

Sinds januari 2021 zit ik als ouder in de MR. Binnen de MR heb ik de taak van secretaris. Mijn oudste twee kinderen zitten op De Rots. Ik vind het waardevol om als ouder mee te denken over de plannen van de school en hier een bijdrage aan te mogen leveren.

Joep

Sinds vorig jaar ben ik lid van de MR en dit jaar als voorzitter. Onze kinderen Jelte, Lotta en Siem gaan allemaal met veel plezier naar De Rots. Toen ik samen met Elma voor het eerst kennis maakte met deze school viel ons op hoe vanzelfsprekend het is voor mensen om het geloof met elkaar en de kinderen te delen. Dat maakt De Rots echt een bijzondere school en het is mooi om daar via de MR aan bij te dragen. Daarnaast is het gewoon leuk om het onderwijs eens meer van binnenuit mee te maken. Na 1,5 jaar ben ik redelijk thuis in alle afkortingen en het vakjargon ;). Spreek me gerust aan op het schoolplein als je vragen of opmerkingen hebt over iets wat speelt op school. Ook voor ons is het belangrijk om te weten wat er speelt onder de ouders.

Voor schooljaar 2022-2023 staan de volgende vergaderdata gepland:

  • 21 september 2022
  • 19 oktober 2022
  • 7 december 2022
  • 18 januari 2023
  • 8 maart 2023
  • 19 april 2023
  • 24 mei 2023
  • 28 juni 2023

De MR vergaderingen zijn openbaar. Ouders mogen, na aanmelding, aanwezig zijn bij deze vergaderingen.
Wanneer u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen via het emailadres: mr@ebsderots.nl.